ĐĂNG KÝ DỰ THI SROBOT 2018 – 2019


 

ĐĂNG KÝ DỰ THI SROBOT THEO TRƯỜNG

Tên trường (*)

Địa chỉ trường

Họ & tên giáo viên

Bộ môn

Số điện thoại liên hệ (*)

Email (*)

Thành viên 1

Số điện thoại (*)

Email (*)

Thành viên 2

Số điện thoại (*)

Email (*)

Thành viên 3

Số điện thoại (*)

Email (*)

Nội dung thi (*)

ĐĂNG KÝ DỰ THI SROBOT – THÍ SINH TỰ DO

Tên trường (*)

Địa chỉ trường

Thành viên 1

Số điện thoại (*)

Email (*)

Thành viên 2

Số điện thoại (*)

Email (*)

Thành viên 3

Số điện thoại (*)

Email (*)

Nội dung thi (*)

Liên trườngMở rộng (Robot đa hướng dùng bánh xe omni)Mở rộng (Robot Thăng bằng)Vườn ươmSáng tạo Clip