ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN

SROBOT 2018 – 2019

 • Nhằm hỗ trợ cho các đội tham gia Cuộc thi SRobot lần thứ VII năm 2018-2019 với chủ đề “Chơi vui robot – Học tốt Pascal” cập nhật kiến thức lập trình và làm quen với một số sự cải tiến trong năm nay, trường SaigonTech sẽ tiến hành tập huấn cho các trường THPT và THCS theo lịch cụ thể dưới đây:
 • Đối với các trường THCS, tối đa 90 người/đợt tập huấn, gồm 2 đợt:
 • • Ngày 01 và 02/12/2018
  • Ngày 08 và 09/12/2018
 • Đối với các trường THPT, tối đa 60 người/đợt tập huấn, gồm 5 đợt:
  • Ngày 15 và 16/12/2018
  • Ngày 22 và 23/12/2018
  • Ngày 29 và 30/12/2018
  • Ngày 05 và 06/01/2019
  • Ngày 12 và 13/01/2019
 • Mời các trường đăng ký tham gia tập huấn qua đường dẫn sau:

 

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN SROBOT THEO TRƯỜNG

Tên trường (*)

Địa chỉ trường

Họ & Tên Giáo viên (*)

Bộ môn (*)

Số điện thoại liên lạc (*)

Email (*)

Số lượng giáo viên tập huấn (*)

Số lượng học sinh tập huấn (*)

Đăng ký đợt tập huấn

Khối THCS:
Ngày 15 và 16/12/2018

-

Khối THPT:

Ngày 22 và 23/12/2018Ngày 12 và 13/01/2019

ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN SROBOT – THÍ SINH TỰ DO

Tên trường (*)

Địa chỉ trường

Họ & Tên (*)

Số điện thoại liên lạc (*)

Email (*)

Số lượng học sinh tập huấn (*)

Đăng ký đợt tập huấn

Khối THCS:
Ngày 15 và 16/12/2018

-

Khối THPT:
Ngày 22 và 23/12/2018Ngày 12 và 13/01/2019