KẾ HOẠCH THI SROBOT – “CHƠI VUI ROBOT – HỌC TỐT PASCAL” 2017

Thời gian
Nội dung
Hình thức
20/01/2017
 
Ban tổ chức (BTC) công bố đề thi vòng loại chính thức cho nội dung SRobot mở rộng.
Xem đề thi trong mục Thư viện > Đề thi trên:
20/01
– 10/02/2017
Các trường đăng ký danh sách học sinh dự thi các nội dung:
– SRobot mở rộng;
– SRobot liên trường;
– Sáng tạo clip SRobot.
– Đăng ký qua link: http://bit.ly/dangkysrobot
– Hướng dẫn đăng ký:
1. Giáo viên cần chuẩn bị danh sách các đội (thông tin gồm: họ tên, lớp, số điện thoại, email), lưu trong trên máy tính.
2. Mở form đăng ký. Sao chép và dán các nội dung theo yêu cầu.
3. Kiểm tra email xác nhận danh sách dự thi từ BTC (trong vòng 5 ngày làm việc).
14/02
– 17/02/2017
Các trường in phiếu dự thi cho 2 nội dung:
– SRobot mở rộng;
– SRobot liên trường.
BTC thông báo danh sách học sinh dự thi có số báo danh, mẫu phiếu dự thi trên: http://hcm.edu.vn
19/02 – 19/03/2017
– Nhận video dự thi;
– Tính điểm bình chọn cho phần thi
Sáng tạo Clip SRobot
Xem thể lệ cuộc thi trong mục Đăng ký > Thể lệ cuộc thi trên http://srobot.saigontech.edu.vn
25/02 – 26/02/2017
 
Thi vòng loại SRobot mở rộng.
– BTC chia các trường dự thi thành 2 nhóm. Mỗi nhóm tổ chức trong một ngày tại một trường THPT trong TP.HCM.
– Danh sách và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến các trường trước 1 tuần bằng thư mời trên: http://hcm.edu.vn
28/02/2017
– BTC công bố đề thi mẫu nội dung thi SRobot liên trường.
– BTC công bố đề thi chung kết chính thức cho nội dung SRobot mở rộng.
Xem đề thi trong mục Thư viện > đề thi trên:
19/03/2017
Thi chung kết SRobot mở rộng và Srobot liên trường.
– Tập trung tại SaigonTech
– Danh sách cụ thể sẽ được thông báo đến các trường trước 1 tuần bằng thư mời trên: http://hcm.edu.vn