Lưu ý: BTC có thêm 1-2 linh kiện nhằm đảm bảo tính bí mật cho đề thi (chi phí linh kiện này không quá 150,000). Danh sách linh kiện chính thức sẽ được BTC công bố cùng với đề thi trước ngày thi đấu 30 ngày. để dưới khung linh kiện giúp em

Mọi thông tin, thắc mắc về thông số, kỹ thuật,…quý thầy cô và các em học sinh vui lòng liên hệ Ban cố vấn kỹ thuật dự án SRobot:

– Thầy Hải Sơn: 0977 808 425
– Thầy Đức Tiến: 028 37 155 033 (nhánh: 1628)