Phần mềm SArduino

Mọi thông tin, thắc mắc về thông số, kỹ thuật,…quý thầy cô và các em học sinh vui lòng liên hệ Ban cố vấn kỹ thuật dự án SRobot:

– Thầy Đức Tiến: 028 37 155 033 (nhánh: 1628)