SROBOT MỞ RỘNG 2018-2019
Đối tượng dự thi
  • Học sinh THPT.
  • Thí sinh đăng ký theo đội.
  • Mỗi trường tối đa 04 đội.
  • Mỗi đội không quá 03 thành viên.
Thời gian thi đấu

Quy định chung

  • Đề thi vòng loại được cung cấp trước 30 ngày thi đấu. Ban tổ chức (BTC) sẽ cung cấp 02 đề thi khác nhau: 1 đề cho robot đa hướng dùng bánh xe omni và 1 đề cho robot thăng bằng. (Cơ cấu giải thưởng cho 2 đề là độc lập).
  • Các đội được tự do chọn 1 trong 2 đề trên. Một đội không được thi đấu trên nhiều đề. Các đội phải thi đấu trên đề thi đã đăng ký.
  • Các đội tham gia lập trình theo yêu cầu đề thi (ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++) và nộp mã nguồn cho BTC trước giờ thi đấu
 
Hình thức thi đấu
  • Vòng loại và vòng chung kết diễn ra 1 ngày.

Mỗi trường sẽ nhận 1 thành tích cho tất cả các đội tham gia của trường, và xét theo thành tích cao nhất mà các đội thành viên của trường đạt được sau khi kết thúc cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng
GIẢI THƯỞNG SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ
Giải Nhất 2 3.000.000 VNĐ
Giải Nhì 2 2.000.000 VNĐ
Giải Ba 2 1.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích 2 500.000 VNĐ
Giải thiết kế Robot độc đáo, sáng tạo 1 1.000.000 VNĐ

Lưu ý: Ban tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh

ĐĂNG KÝ THAM GIA SROBOT 2018

  • Trường đăng ký thông tin chi tiết các đội dự thi cho tất cả các nội dung qua link http://srobot.saigontech.edu.vn/dang-ky-du-thi/
  • Trong trường hợp cần thiết, BTC có thể yêu cầu đơn vị lập danh sách các đội tham gia, Ban Giám hiệu xác nhận (chữ ký và con dấu). Sau đó, đơn vị scan và gởi bản đăng ký qua mail cho người phụ trách