Clip dự thi Sáng tạo Clip năm 2017

THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh_11 Toán:

THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh_11 Lý:

THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh_11 Hóa :

THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh_11 Văn :

THPT Chuyên Hoàng Lê Kha Tây Ninh_11 Anh :

THPT Trần Phú_11B6 :

THPT Phú Nhuận_11B16:

Clip dự thi Sáng tạo Clip năm 2016