Chào mừng bạn đến với SRobot - Saigon Tech

Về Cuộc thi SRobot lần VII - năm 2018-2019

Bạn đã biết về SRobot 2018 – 2019?

SRobot là dự án phi lợi nhuận được phát triển bởi trường SaigonTech nhằm hỗ trợ học sinh THPT học tốt môn tin học đồng thời góp phần định hướng các ngành học và thu hút nhân lực cho ngành CNTT.


Khởi động SRobot 2018

Tập huấn SRobot 2018 

Nhắn tin cho chúng tôi