TIẾN ĐỘ THỰC  HIỆN SROBOT 2019

Giai đoạn 1: Khởi động

 • Ngày 17/11/2018: Lễ khởi động (công bố thể lệ cuộc thi).
 • Từ 17/11 đến 23/11/2018: Trường đăng ký số lượng đội dự thi, tham gia tập huấn.

Giai đoạn 2: Tổ chức tập huấn và đăng ký dự thi

 • Đối với các trường THCS, tối đa được 90 người/ đợt tập huấn, gồm 2 đợt
 • + Ngày 01 và 02/12/2018
 • + Ngày 08 và 09/12/2018
 • Đối với các trường THPT: tối đa được 60 người/ đợt tập huấn, gồm 5 đợt
 • + Ngày 15 và 16/12/2018
 • + Ngày 22 và 23/12/2018
 • + Ngày 29 và 30/12/2018
 • + Ngày 05 và 06/01/2019
 • + Ngày 12 và 13/01/2019
 • + Từ 09/12/2018 đến 21/01/2019: Các trường THCS đăng ký cho các nội dung SRobot vườn ươm
 • + Từ 13/01 đến 21/01/2019: Các trường THPT đăng ký cho các nội dung SRobot liên trường, SRobot mở rộng.
 • + Ngày 22/01/2019: Công bố đề SRobot liên trường, SRobot mở rộng, và Vườn ươm SRobot.
 • + Từ 22/01 đến 04/03/2019: Tiếp nhận bài thi Sáng tạo clip SRobot.

Giai đoạn 3: Tổ chức thi đấu và tổng kết trao giải ( Dự kiến)

 • + Ngày 09 và 10/03/2019: Thi SRobot liên trường, SRobot mở rộng và Vườn ươm SRobot.
 • + Ngày 10/03/ 2019: Trao giải
 • + Ngày 11/03/2019: Công bố kết quả Clip