TIẾN ĐỘ THỰC  HIỆN SROBOT 2018

Giai đoạn 1: Khởi động.

 • Ngày 03/10/2017: Lễ khởi động, công bố thể lệ cuộc thi.
 • Ngày 4 – 11/10/2017: Trường đăng ký số lượng đội dự thi, tham gia tập huấn.

Giai đoạn 2: Tổ chức.

 • Tập huấn giáo viên và thí sinh dự thi. Mỗi đợt tập huấn kéo dài 02 ngày. Khi đợt tập huấn nào đủ số lượng đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa đợt tập huấn đó.
  • Đối với các trường THCS, tối đa được 90 người/đợt tập huấn, gồm 2 đợt:
 • Đợt 1: ngày 28 và 29/10/2017
 • Đợt 2: ngày 04 và 05/11/2017
  • Đối với các trường THPT, tối đa được 60 người/đợt tập huấn, gồm 5 đợt:
 • Đợt 1: ngày 11 và 12/11/2017
 • Đợt 2: ngày 18 và 19/11/2017
 • Đợt 3: ngày 25 và 26/11/2017
 • Đợt 4: ngày 02 và 03/12/2017
 • Đợt 5: ngày 09 và 10/12/2017
 • Từ 20/12 đến 25/12/2017: Trường đăng ký các đội thi cho tất cả các nội dung.
 • Ngày 03/01/2018: Công bố đề vòng loại SRobot Mở rộng.
 • Ngày 03 và 04/02/2018: Thi vòng loại SRobot Mở rộng tại trường THPT.

(địa điểm công bố trước ngày thi)

 • Từ 26/02 đến 10/03/2018: Tiếp nhận bài thi Sáng tạo video clip.
 • Ngày 12/02/2018: Công bố đề chung kết SRobot mở rộng,Vườn ươm SRobot.
 • Ngày 18/03/2018: Thi SRobot Liên trường, Vườn ươm SRobot và

chung kết SRobot Mở rộng.

Giai đoạn 3: Tổng kết trao giải.

 • Ngày 19/03/2018: Công bố kết quả nội dung Sáng tạo video clip.
 • Dự kiến 03/2018:  Trao giải