SROBOT LIÊN TRƯỜNG 2018-2019
Đối tượng dự thi
  • Học sinh THPT
  • Thí sinh đăng ký theo đội.
  • Mỗi trường tối đa 04 đội.
  • Mỗi đội không quá 03 thành viên.
Thời gian & Địa điểm thi đấu
Qui định chung
  • Đề thi tham khảo được cung cấp trước 30 ngày thi chính thức.
  • Đề thi chính thức được cung cấp trong ngày thi chính thức.
  • Các đội tham gia lập trình theo yêu cầu đề thi (ngôn ngữ lập trình Pascal, C/C++). Nộp chương trình cho BTC. BTC nạp chương trình vào robot của đội để thi đấu.

Hình thức thi đấu

 • . Vòng loại và vòng chung kết diễn ra 1 ngày.

 

Cơ cấu giải thưởng
GIẢI THƯỞNG SỐ LƯỢNG GIÁ TRỊ
Giải Nhất 1 10.000.000 VNĐ
Giải Nhì 1 5.000.000 VNĐ
Giải Ba 1 3.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích 5 1.000.000 VNĐ

Lưu ý: Ban tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

ĐĂNG KÝ THAM GIA SROBOT 2018-2019

 • Trường đăng ký thông tin chi tiết các đội dự thi cho tất cả các nội dung qua link http://srobot.saigontech.edu.vn/dang-ky-du-thi/
 • Trong trường hợp cần thiết, BTC có thể yêu cầu đơn vị lập danh sách các đội tham gia, Ban Giám hiệu xác nhận (chữ ký và con dấu). Sau đó, đơn vị scan và gởi bản đăng ký qua mail cho người phụ trách