Học lập trình bằng robot thật – Khoa học và đời sống

Để giúp các em có hứng thú với môn tin học, trường Saigon Tech đã thực hiện dự án hỗ trợ lập trình bằng những ví dụ sinh động với robot thật…


Comments are closed.