Robot khuấy động môn lập trình – Tin học nhà trường

Môn lập trình Pascal là môn học yêu thích của những học sinh mê tin học. Trường Saigon Tech đã tổ chức cuộc thi SRobot dựa trên ngôn ngữ lập trình này…


Comments are closed.